jquery.bestupper.js demo sayfası
input
textarea

jquery.min.js ve jquery.bestupper.min.js dosyalarını sayfanıza ekleyiniz :

<script src="jquery.min.js" type="text/javascript"> </script>
<script src="jquery.bestupper.min.js" type="text/javascript"> </script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
   $('.bestupper').bestupper({
     ln: 'tr'
   });
});
</script>


Uygulamak istediğiniz kontrolün class özelliğini "bestupper" olarak ayarlayınız
<input type="text" id="txtInput" class="bestupper" / >
<textarea id="Textarea1" class="bestupper"></textarea >


Bu eklenti için iki tane ayar mevcuttur.

Birincisi= ln:'tr'
Varsayılan olarak en seçilidir. Türkçe ve İngilizceyi destekler.
İngilizce giriş için ayarlanacaksa aşağıdaki gibi kullanılabilir.
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
   $('.bestupper').bestupper();
});
</script>


İkincisi = clear:true
Varsayılan değeri true dir. Bu özellik bestupper uygulanan input veya textarea nesnelerinden çıkılırken kontrol içindeki birden çok boşlukları, enter ve tab karakterlerini temizler. Ayrıca içeriğini büyük harfe çevirir(özellikle yapıştırılan metinler için).
Bu değer false olarak atanırsa blur eventi bind edilmez ve yukarıda anlatılan kontoller yapılmaz.

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
   $('.bestupper').bestupper({
    clear:false
   });
});
</script>


Jquery ile herhangi bir şekilde erişilen input:text ve textarea kontrollerine bestupper metodu atanabilir. Örneğin kontrol id si ile:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
   $('#txtInput').bestupper();
});
</script>


Eklentiyi indirmek için tıklayın.

Bu demo Mustafa ÖZCAN tarafından oluşturulmuştur.